Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení:

Bedýnky Brno jsou provozovány fyzickou osobou Janou Mejzlíkovou, IČ: 62101072, sídlo Popelákova 15, 628 00 Brno. Provozovna (výdejní místo) je na adrese Merhautova 92, 613 00 Brno-Černá Pole. Bedýnky Brno vlastní internetovou stránku eshop.bedynkybrno.cz, na které se nachází internetový obchod s potravinářským zbožím. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti mezi prodávajícím (Bedýnky Brno) a kupujícím (zákazník). Kupující je vázán obchodními podmínkami okamžikem odeslání objednávky. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se s obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

Objednání zboží:

Na e-shopu Bedýnky Brno je možné objednávat předem sestavenou „bedýnku“ nebo jednotlivé druhy zeleniny či ovoce, dále jednotlivé druhy dalších potravin či spotřebního zboží. Minimální odběry nejsou stanoveny. Kupující má možnost si zboží před odesláním objednávky opětně zkontrolovat. Kupujícím musí být zletilá osoba. K realizaci objednávky musí být poskytnuty pravdivé informace. Pokud jsou v objednávkovém formuláři uvedeny nepravdivé nebo nejasné informace, obchodník má právo od objednávky odstoupit. Po odeslání objednávky kupujícímu přijde na uvedenou emailovou adresu zpráva o potvrzení objednávky.

Nedostupnost zboží:

Zboží v nabídce je poskládáno z převážně čerstvých produktů s kratší trvanlivostí. Zboží je dodáváno mnoha různými farmáři a dodavateli. Některé zboží je dodáváno denně čerstvé. Z těchto důvodů nemůžeme nést odpovědnost za nečekané okolnosti, které mohou dodávky zpozdit či znemožnit. Pokud je to v našich možnostech, nabídneme zákazníkovi náhradní podobné zboží. V tom případě je upravena výsledná cena. Pokud dojde k situaci, kdy nedostupné zboží nelze nahradit, obchodník má právo provést storno dané položky a patřičně tomu upravit výslednou cenu.

Kalibrace váženého nebo netypizovaného zboží:

Některé produkty nabízené v nabídce Bedýnek Brno nelze přesně zkalibrovat do jednotky uvedené na e-shopu (např. dýně). Prodávající má právo upravit cenu této položky dle skutečného stavu. Cena je odvozena od ceny za kilogram.

Cena zboží:

Ceny v internetovém obchodě Bedýnky Brno jsou uvedeny včetně DPH. Odesláním objednávky zákazník souhlasí s převzetím zboží a jeho zaplacením. Objednané zboží se hradí v hotovosti při převzetí zákazníkem. V přehledu objednávky vidí zákazník pouze orientační cenu. Ta se může měnit z důvodu konkrétní váhy produktů. Částka může být také snížena o vrácené zálohové obaly. Konečná cena je tak známá až při předání zboží.

Dodání zboží:

ROZVOZY NENABÍZÍME. Zboží z Bedýnek Brno se vyzvedává osobně na výdejním místě Merhautova 92, Brno. Zákazník si vybere den vyzvednutí objednávky, pokud je výběr k dispozici. Prodávající má právo vyřadit z nabídky některý den předávání zboží (např. pro naplnění kapacity). Nabídka internetového obchodu i potvrzení objednávky obsahuje sdělení o vyzvedávání na určitý den, tak jak si ho zákazník zvolil. Pokud si zákazník nevyzvedne zboží, které si objednal, může být prodávajícím vyzván k vyzvednutí v náhradním termínu. Prodávající v tomto případě nemůže nést zodpovědnost za stav a kvalitu zboží (s ohledem na čerstvost produktů).

Reklamace, vady zboží a odstoupení od smlouvy:

V případě, že v dodávce některé zboží chybí nebo je poškozené, informuje o tom zákazník prodejce do 24 hodin od doručení (nebo vyzvednutí) zboží. Informaci je možné provést telefonicky nebo elektronicky na mailovou adresu. Zákazník uvede vadu zboží, případně přiloží fotografii.